ClearFox® Rozwiązania do oczyszczania ścieków dla przemysłu gorzelni

Bez kategorii

ClearFox są specjalistami w projektowaniu i produkcji rozwiązań modułowych plug and play dla ścieków gorzelni. Nasze umiejętności techniczne i doświadczenie sprawiają, że jestmy najlepszym wyborem dla Twojego projektu.

Posiadamy szereg technologii procesowych, które można połączyć w modułowym układzie, aby poradzić sobie z każdym rodzajem lub etapem ścieków gorzelni. Należą do nich obróbka wstępna, flotacja rozpuszczonego powietrza, leczenie biologiczne, klarowniki,dezynfekcja. Możemy również włączyć ultrafiltrację i odwróconą osmę, aby umożliwić recykling ścieków i wykorzystanie ich jako wody procesowej.

Modułoweprzemysłowe rozwiązania ściekowe ClearFox mają następujące zalety:

  • Niskie koszty eksploatacji
  • Modułowe
  • Praca automatyczna
  • Niska cena zakupu
  • Gwarancje procesowe i ściekowe

Opis aplikacji:

Gorzelnie można sklasyfikować jako wysoce zanieczyszczające gałęzie przemysłu wytwarzające duże ilości ścieków znanych jako pranie zużyte. Eliminacja zanieczyszczeń i zabarwienia ścieków gorzelni staje się coraz ważniejsza, ponieważ takie ścieki prowadzą do rozległego zanieczyszczenia gleby i wody ze względu na wysoką zawartość BZT i ChZT oraz obecność toksycznych materiałów, takich jak związki fenolowe.

Ścieki gorzelni mogą mieć również bardzo niskie pH. Gorzelnie wytwarzają ścieki na różnych etapach procesu, takie jak destylacja, chłodzenie skraplaczem, chłodzenie fermentorem, fermentacja i mycie. Najznaczne ilości tych ścieków są wytwarzane w fazie destylacji i chłodzenia skraplacza. Charakterystyka wytwarzanych ścieków zależy od użytego zasobu paszowego.

Gorzelnie to przemysł rolno-oparty, który wykorzystuje produkty rolne, takie jak sok z trzciny cukrowej, melasa trzciny cukrowej, melasa z buraków cukrowych, kukurydza, pszenica, maniok, ryż, jęczmień jako surowce ze względu na dużą ilość ścieków i obecność niektórych opornych związków, leczenie tego strumienia jest raczej trudne metodami konwencjonalnymi.

Skład ścieków:

Ścieki gorzelni charakteryzują się ciemnobrązowym kolorem, kwaśnym pH, wysoką temperaturą, niskim rozpuszczonym tlenem (DO), wysokim zapotrzebowaniem na tlen biochemiczny (Bod) i chemicznym zapotrzebowaniem na tlen (COD) Surowe ścieki gorzelni o właściwościach takich jak pH 4.0–4.6; chemiczne zapotrzebowanie na tlen 85 000–110 000 ppm; całkowita rozpuszczona zawartość ciał stałych 85 000–110 000 ppm i zapotrzebowanie na tlen biologiczny 25 000–35 000 ppm. Ścieki gorzelni zawierają również znaczną ilość fenoli (7,202 mg/l), chlorków (7997 mg/l), siarczanów (1100 mg/l), azotanów, fosforanów (1625 mg/l) i metali ciężkich.

Charakterystyka ścieków:

Woda odgrywa kluczową rolę w branży gorzelni. Jest on stosowany na każdym etapie linii technologicznych, w tym czyszczenia i mycia, dezynfekcji, ogrzewania i chłodzenia. Zapotrzebowanie na wodę jest znaczne, a ponowne użycie jest często opłacalne dzięki zastosowaniu kroków ultrafiltracji i odwróconej osmozy.

Kategorie ścieków:

Trzy główne kategorie w zależności od ich pochodzenia i składu to:

  1. Woda przetwórnia: Woda przetwórstwa powstaje w specjalnych chłodnicach i skraplaczach, a także kondensatów odparowania. Ogólnie rzecz biorąc, wody przetwórcze nie są zanieczyszczone, a po minimalnym obróbce wstępnej mogą być ponownie wykorzystane lub zrzucone razem z wodą burzową. Możliwe jest ponowne użycie wody, typowe zastosowania to produkcja ciepłej wody i pary, a także czyszczenie membranowe.
  2. Oczyszczanie ścieków: Oczyszczanie ścieków zwykle pochodzi z urządzeń mycia, które są w bezpośrednim kontakcie z produktami destylowanymi. Obejmuje również wycieki produktów, tłoczenie i cip ścieków lub awarii sprzętu, a nawet błędy operacyjne. Ścieki te są w dużych ilościach i są wysoce zanieczyszczone, co wymaga dalszego oczyszczania.
  3. Ścieki sanitarne: Ścieki sanitarne znajdują się w toaletach, prysznicach itp. Ścieki sanitarne są podobne w składzie do ścieków komunalnych i są zazwyczaj odprowadzane bezpośrednio do oczyszczalni ścieków, ale mogą być wykorzystywane jako źródło azotu dla niezrównoważonych ścieków mlecznych przed wtórnym przetwarzaniem tlenowym.

Przypadków:

W ciągu ostatnich 20 lat zespół Clearfox z powodzeniem zaprojektował wiele zakładów w całej Europie. Zespół Clearfox zbudował kilka kompaktowych zakładów na wybrzeżu Adriatyku i Morzu Bałtyckim, które spełniają wysokie zapotrzebowanie na ścieki dla wód przybrzeżnych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną wycenę

Menu