Przemysłowe systemy oczyszczania ścieków

Przemysłowe oczyszczanie ścieków

Przemysłowe oczyszczanie ścieków to proces zarządzania i oczyszczania ścieków z zastosowań przemysłowych. Ścieki przemysłowe mogą być znacznie bardziej skoncentrowane niż typowe ścieki lub ścieki, przy znacznie wyższych stężeniach BZT i ChZT.

Specjalizujemy się w leczeniu takich ścieków,zapewniając w ten sposób przestrzeganie rygorystycznych przepisów dotyczących zrzutów, a woda jest odzyskiwana i poddawana recyklingowi. Recykling ścieków zmniejsza presję na środowisko i finanse.

Przykłady zastosowań, które mogą wytwarzać ścieki, obejmują między innymi następujące gałęzie przemysłu:

 • Przetwórstwo spożywcze
 • Procesy rolnicze
 • Browary
 • Winnice
 • Wyszukiwania
 • Umyć wodę z wszelkich czynności i ścieków procesowych

Clearfox jest uznanym liderem na rynku projektowania, produkcji i dostaw przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz rozwoju procesów oczyszczania ścieków przemysłowych.

Dostarczamy inteligentne rozwiązania do oczyszczania ścieków przemysłowych:

 • zapewnienie, że spełniają one rygorystyczne przepisy dotyczące absolutorium
 • w celu odzysku i recyklingu wody, która może być ponownie wykorzystana w:
  • wieże chłodnicze
  • Nawadniania
  • woda do mycia wody
  • woda procesowa
 • odzyskiwania i recyklingu wody ze ścieków komunalnych

Recykling ścieków zmniejsza presję na środowisko i finanse.

Confirmation of the field of activity. Issued by the Bavarian State Office for Environment

Nasze rozwiązania oparte są na:

 • znalezienie dobrego kompromisu między cechami zakładu (np. stopień automatyzacji)
 • wymogi regulacyjne (stężenia absolutorium)
 • wcześniejsze środki optymalizacji lub dostosowania procedur operacyjnych (środki w zakładzie mające na celu zmniejszenie ilości ścieków)

Dzięki temu zespół ekspertów Clearfox może ci pomóc i zagwarantować ekonomiczne udane rozwiązanie, w oparciu o Twoje wymagania.

ClearFox® Przemysłowe technologie ściekowej są:

 • Klarowanie / Filtracja
 • Obróbka fizyczna / chemiczna
 • Wysokowydajne leczenie biologiczne
 • Filtracja membranowa
 • Usuwanie metali ciężkich
 • Separacja oleju / wody
 • flotacja rozpuszczonego powietrza
 • filtry piaskowe
 • flokulacji
 • dodanie polimeru
 • wraz z innymi formami leczenia pierwotnego i trzeciorzędnego

wraz z innymi formami pierwotnego i trzeciorzędnego
Leczenia.

Produkujemy wszystkie podstawowe składniki we wszystkich wewnętrznych,takich jak zakłady flotacyjne, bioreaktory, instalacje odwadniające osady i zakłady chemiczno-fizyczne do wytrącania i flokulacji.

null

Przetwórstwo ryb

Zanieczyszczenie ścieków ulega wahaniom, przy czym wysoki odsetek materiałów organicznych

null

Sok owocowy, winnice

tutaj jest wysokie wahania z sezonowych szczytów.

null

Przetwórstwo mię

Krew, resztki produktów i tłuszcze powodują bardzo zanieczyszczone ścieki ...

null

Przetwórstwo mleczne

Elastyczna wydajność z dużymi dmuchawami

Przemysł rybny i przetwórstwo rybne

Produktionsreste entfernen

Pierwszym krokiem jest usunięcie produkcji odpadów stałych.

Ścieki z sektora rybołówstwa są silnie zanieczyszczone. Ogólnie rzecz biorąc, zawiera resztki ryb, oleje do gotowania, białka, przyprawy, warzywa, a także cukier, ocet i barwniki. Jednak dokładna kompozycja zależy od źródła / produktu:

 • Przetwarzanie śledzia
 • Przetwórstwo świeżych ryb
 • Delikatesy przetwarzania
 • Proces zamrażania
 • Produkcja substytutów łososia

Zanieczyszczenie ścieków ulega wahaniom, z wysokim odsetkiem materiału organicznego (nierozpuszczone szczątki, smary, białka) i wysokim stężeniem chloru, środków czyszczących i dezynfekujących.

Zespół Clearfox zbudował kilka kompaktowych zakładów na wybrzeżu Adriatyku i Morzu Bałtyckim, które spełniają wysokie zapotrzebowanie na ścieki dla wód przybrzeżnych.

Sok owocowy, Winnice

Dosierung der zugegeben Substanzen

Dodatki są dokładnie mierzone.

W tego typu przemyśle ścieki są produkowane sporadycznie. Występują duże wahania z sezonowymi szczytami i długimi okresami zastój. W tych okresach zastój ścieki mogą być bardzo zanieczyszczone i mogą być czyszczone tylko za pomocą dodatkowych środków, ze względu na słabą sytuację składników odżywczych.

Składniki różnią się znacznie, w zależności od przetworzonego produktu i pory roku. Zespół Clearfox zbudował wiele kompaktowych zakładów wsadowych, które z powodzeniem działają w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Niemczech.

Przetwórstwo mięsne, Rzeźniki, Rzeźnicy

Steuerung einer Kläranlage

Kompletne procesy leczenia są powielane w jednostce sterującej.

W tej branży krew, resztki produktów i tłuszcze powodują bardzo zanieczyszczone ścieki, które często są dodatkowo zanieczyszczone dostarczaniem i pośrednim trzymaniem zwierząt do uboju.

W tym obszarze można stosować następujące klasyczne produkty ClearFox:

 • Przesiewania
 • Wentylowany zbiornik do mieszania i buforu
 • Flotacja uwalniania ciśnienia
 • Wysokowydajne leczenie biologiczne
 • Usuwanie osadów
 • Ocieki osadów

W zależności od wielkości zakładu produkcyjnego zespół Clearfox może zaoferować:

 • mała kompaktowa mobilna oczyszczalnia ścieków
 • rozwiązanie doposażenia w połączeniu z wykorzystaniem istniejących zbiorników

Przetwórstwo mleczne

Sprężarka oczyszczalni ścieków mlecznych

Elastyczna wydajność z dużymi dmuchawami

W przemyśle mleczarskimścieki różnią się znacznie w zależności od użytych surowców (w proszku, świeżemleko) i oferowanego produktu.

Ścieki charakteryzują się niską wartością składników odżywczych, pozostałościami produktu, wodą do mycia i wysoce dezynfekowane.

W ciągu ostatnich 20 lat zespół Clearfox z powodzeniem zaprojektował wiele zakładów w całej Europie. Przykłady różnią się od małego szwajcarskiego producenta sera górskiego do dużego mleka połączyć nabiał w Europie Wschodniej.

Przetwarzanie ścieków, silnie zanieczyszczonych organicznie

przemysłowe oczyszczanie ścieków

Przygotowanie substancji dodawanych do ścieków

Jesteśmy ekspertami w naszym handlu, a nawet możemy zapewnić rozwiązania do czyszczenia wysoce zanieczyszczonych organicznie ścieków. Przez dziesięciolecia gromadziliśmy wiele wyspecjalizowanych know-how w tej dziedzinie, a nasz zespół ma wysoki poziom wiedzy. Możemy odkazić poprzez transformację fazową lub poprzez wysokowydajną obróbkę biologiczną.

No results found.

Możemy spełnić wszelkie dopuszczalne wartości emisji wymagane do zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących licencji środowiskowych. Osiągamy to poprzez zastosowanie naszej unikalnej odmiany flotacji rozpuszczonego powietrza i innych form zaawansowanego, ale niezawodnego oczyszczania ścieków. Nasze przemysłowe oczyszczalnie ścieków są objęte gwarancją jakości ścieków, co zapewnia całkowity spokój ducha.

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków Clearfox oferują opłacalną formę oczyszczania ścieków. Gwarantujemy najniższe koszty eksploatacji i konserwacji, wykorzystując najnowocześniejsze procesy. Możemy zaprojektować systemy, które zostaną włączone do pracy z istniejącą infrastrukturą, całkowicie nowymi systemami lub możemy dostarczyć mobilne kontenerowe oczyszczalnie ścieków (plug & play).

Przemysłowe systemy oczyszczania ścieków Clearfox zostały pomyślnie zainstalowane do następujących zastosowań:

Zakłady mleczarskie, zakłady mięsne, ubojnie, przemysł rybny,winnice, browary, przetwórstwo spożywcze,producenci ropy naftowej i firmy wiertnicze, myjnie samochodowe i wiele innych.

Clearfox oferuje całodobywną obsługę, od projektowania po produkcję, instalację, uruchomienie i ciągłą konserwację.

Mamy obszerną listę projektów referencyjnych w całej Europie i na arenie międzynarodowej. Jeśli szukasz dostawcy przemysłowego systemu oczyszczania ścieków, przestań szukać, znalazłeś nas.

Instalacje kontenerowe mają dodatkową zaletę, że są modułowe i łatwe do przenoszenia lub transportu. Oczyszczalnie kontenerów Clearfox stają się coraz bardziej popularnym wyborem dla mobilnych ścieków i oczyszczania ścieków. W zależności od aplikacji i lokalizacji międzynarodowej, systemy są dostępne do zakupu lub wynajmu.

System odzyskiwania wody do zastosowań w myciu łańcuchowym i kolejowym

przemysłowe oczyszczanie ścieków

Modell : TBZ C –II für 250 L/min

Jednostki ClearFox® TBZ z automatycznym płukaniem do tyłu filtra wstępnego jest podstawowym urządzeniem do biologicznej regeneracji wody o wysokiej wydajności poprzez aktywację pobudzenia i precyzyjnej filtracji z dodatkową biologią tlenową.

Zanieczyszczona woda jest pobierana z basenu magazynowego, wstępnie filtrowana, dokładnie mieszana z superdrobnymi pęcherzykami powietrza, a następnie doprowadzona z powrotem do obiegu. Woda jest stale napowietrzana, aby pomóc w rozwoju drobnoustrojów, które są w stanie biodegradować zanieczyszczenia.

przemysłowe oczyszczanie ścieków

Przykłady: Odzyskiwanie wody do mycia metro

Ponadto detergenty są dodatkowo utlenione powietrzem O²

Wstępnie filtrowana woda procesowa jest dodatkowo oczyszczana z zawieszonych cząstek w procesie cyklonu. W razie potrzeby wodę można wywieźć bezpośrednio ze zbiornika lub przechowywać w zbiorniku buforowym w celu uzyskania większego zapotrzebowania na wodę mycia.

TBZ – Odzyskiwanie wody do myjni samochodowych

rozdzielony olejiemulsje tłuszczowe

Warianty TBZ:

CF-TBZ-10 do oczyszczania ścieków od 1m ³ do 10m ³ na godzinę
CF-TBZ-20do oczyszczania ścieków od 10m ³ do 20m ³ na godzinę
CF-TBZ-40do oczyszczania ścieków od 20m ³ do 40m ³ na godzinę
 

Systemy kontenerowe z TBZ i bioreaktorem (kaskada z łoża stałego),dla wyższych wymagań dotyczących ścieków (CSB < 75mg/l , BSB5 < 15mg/l)

CFC-TBZ-10

System kontenerów składający się z 2 kontenerów
1. Pojemnik z TBZ do 10m ³ / h i technologia sterowania
2. Kontenerowy reaktor ze stałym łóżkiem

CFC-TBZ-20

System kontenerów składający się z 3 kontenerów
1. Pojemnik z TBZ do 10m ³ / h i technologia sterowania
2.-3. Kontenera reaktor ze stałym łóżkiem

CFC-TBZ-40

System kontenerów składający się z 4 kontenerów
1. Pojemnik z TBZ do 10m ³ / h i technologia sterowania
2.-4. Kontenera reaktor ze stałym łóżkiem

TBZ Pobierz informacje:

Czy masz jakieś pytania dotyczące oczyszczania ścieków przemysłowych?

Napisz do nas! Z przyjemnością poznasz twoje wyzwania razem z Tobą.

Ścieki jako zasób -Przemysłowe oczyszczanie ścieków

Woda ściekowa i szara woda mogą być postrzegane jako niewykorzystany zasób wodny,który jest łatwo dostępny. Ponowne wykorzystanie wody z tego zasobu nie jest już postrzegane jako niedopuszczalny temat ze względu na zaawansowaną technologię dostępną obecnie i rosnący niedobór słodkiej wody.

Podejście ClearFox® jest otwarcie zająć się tą kwestią i zapewnić rozwiązania, oferując przystępne cenowo zaawansowane procesy oczyszczania ścieków, w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne w tej dziedzinie.

Oczyszczalnia ścieków dla przemysłu rybnego, owoców morza i zasobów morskich
Menu